Romana English

Anunt – INSCRIERE CURSURI – PROIECT POCU/91/4/8/109856

Mi multe informatii gasiti in pagina proiectului.

Anunt – lansare selectie furnizor activitati formare – proiectul SimLab – Programul de Cooperare Elvetiano-Roman

Descarcati informatiile despre anunt de aici.

SPITAL – COMUNITATE, flux de ingrijire continua a nou-nascutului si a sugarului cu risc crescut de imbolnavire si deces, în cadrul Fondului Social European prin Programul Operaţional Capital Uman

ACHIZITIE PROIECT

Achizitia de servicii de cazare la hotel (servicii hoteliere) COD CPV 55110000-4 si servicii pentru evenimente COD CPV: 79952000-2

Documente utile

Invitatie de participare organizare evenimente

Documentatia de atribuire servicii hoteliere CRED

Proiectul SPITAL-COMUNITATE, FLUX DE ÎNGRIJIRE CONTINUĂ A NOU-NĂSCUTULUI ȘI A SUGARULUI CU RISC CRESCUT DE ÎMBOLNAVIRE ȘI DECES, în cadrul Fondului Social European prin Programul Operaţional Capital Uman

Fundaţia CRED, Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Șistemului de Sănătate anunță demararea proiectului „SPITAL-COMUNITATE, FLUX DE ÎNGRIJIRE CONTINUĂ A NOU-NĂSCUTULUI ȘI A SUGARULUI CU RISC CRESCUT DE ÎMBOLNAVIRE ȘI DECES”, în care este partener al beneficiarului INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI „ALESSANDRESCU-RUSESCU”.

Proiectul își propune îmbunătățirea nivelului de competențe al profeșioniștilor din sectorul medical prin oferirea de servicii medicale adecvate și de calitate nou-născutului și sugarului care să conducă la scăderea numărului de decese neonatale și infantile, cu îmbunătățirea indicatorilor de sănătate a copilului, vizând formarea personalului implicat în implementarea unor programe prioritare de sănătate.

Printre activitățile în care este implicată Fundația CRED se numără și elaborarea a 5 ghiduri de practică medicală: Stabilizarea funcţiilor vitale ale n-n şi sugarului ȋn vederea transportului, Diagnosticul şi managementul insuficienţei respiratorii la n-n şi sugar, Nutriţia nou-născutului şi sugarului, Managementul ȋn convulsiile n-n şi sugarului, Reechilibrarea hidro-electrolitică ȋn sindroamele de deshidratare acută la nou-născut şi sugar.

Intalnirea anuala a neonatologilor elvetieni - Geneva

Vineri, 16 ianuarie 2015, are loc la Geneva intalnirea anuala a neonatologilor elvetieni [www.neonet.ch]. Anul acesta, tema intalnirii este legata de cooperarea internationala in domeniu si aduce impreuna specialisti din tari cu rate mari ale mortalitatii infantile unde exista sau au existat initiative de cooperare si proiecte cu implicarea si sprijinul specialistilor elvetieni. Fundatia CRED are o prezentare in cadrul acestei intalniri, pe care o puteti accesa aici.

Conferinta de presa – Programul de Cooperare Elvetiano-Roman

Conferinta de presa (7 Mai 2014) – Lansare proiecte "Imbunatatirea calitatii serviciilor de urgenta la nivel de prespital si spital, prin dezvoltarea si implementarea unui program de formare” si „Imbunatatirea calitatii serviciilor in unitatile de terapie intensiva pediatrica prin implementarea unui program de formare" in cadrul Centrului de Formare din cadrul Unitatii de Primire a Urgentelor a Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca. Proiectele, in valoare de peste 1,5 milioane de franci elvetieni, se deruleaza in baza Acordului-cadru intre Consiliul Federal Elvetian, reprezentat prin Agentia Elvetiana de Dezvoltare si Cooperare si Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sanatatii.

Conferinta Servicii comunitare de sanatate si sociale integrate

Conferinta internationala "Servicii comunitare de sanatate si sociale integrate", in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Roman, Fondul Tematic "Reforme in domeniul sanatatii" - "Cresterea accesului la servicii medicale si sociale: Servicii medicale si sociale integrate la nivelul comunitatii", ce s-a desfasurat in perioada 21-22 februarie 2014 in Bucuresti, a constituit o etapa a procesului de dezvoltare a capacitatii pentru autoritatile locale preselectate din cele 3 judete pilot participante: Botosani, Salaj si Tulcea.

Daca in prima parte, audienta a beneficiat de prezentari ale lectorilor nationali si internationali (din Franta, Germania, Marea Britanie, Tadjikistan, Kirghistan, Republica Moldova, Elvetia), privind experiente relevante in domeniul furnizarii de servicii medicale si sociale integrate la nivelul comunitatii, cea de-a doua parte a lucrarilor conferintei a constat in organizarea de focus grupuri cu reprezentantii comunitatilor preselectate, in vederea identificarii nevoilor de formare.


Call for proposals: Training activities provider - SimLab project - Swiss-Romanian Cooperation Program

More info you can find   here.

Press Conference – Swiss-Romanian Cooperation Programme

Press Conference (May 7, 2014) – Launching of projects "Improving quality of pre-hospital and hospital emergency services through the development and implementation of a training program" and "Improving quality of services in paediatric intensive care units through the development and implementation of a training program" within the Training Centre from the Emergency Receiving Unit of Floreasca Emergency Hospital.  These projects, in total amount of over 1.5 million CHF, are carried out under the Framework Agreement between the Swiss Federal Council, represented by the Swiss Agency for Development and Cooperation and Romanian Government, through the Ministry of Public Finances and Ministry of Health.

Conference "Community Integrated Health and Social Services"

The international Conference "Community Integrated Health and Social Services" within the Swiss-Romanian Cooperation Program, Thematic Fund "Reform Fund linked to Health Issues" - "Widening the access to health and social services: Community integrated health and social services, held in Bucharest between 21-22.02.2014, was part of the capacity development process of the pre-selected local authorities within the three target districts: Botosani, Salaj and Tulcea.

If within the first part, the audience benefited from the presentations of national and international lecturers (France, Germany, UK, Tadjikistan, Kirghistan, Moldavia, Switzerland) who presented relevant experiences in providing community integrated medical and social services, the second part of the conference was dedicated to organizing focus groups with the representatives of the pre-selected communities, for identifying training needs.

News Archive